18 juni 2014

Piketty krijgt wind van voren in FD


Het artikel in het FD: Thomas Piketty is weliswaar politiek correct, maar faalt als econoom; verleidde Hein de Kort tot bovenstaande cartoon.
De Haas stelt dat alleen aandelen een rendement hebben dat hoger is dan de nominale economische groei. Staatsobligaties en onroerend goed niet.

De rente op staatsleningen van kredietwaardige landen hoort op lange termijn inderdaad ongeveer gelijk te zijn aan de nominale groei van het BNP. Credits brengen al iets meer op.
Ook onroerend goed brengt meer op. Het is heel normaal dat beleggers in onroerend goed meer opbrengst hebben dan de rente die ze op hun hypotheek betalen.
Ergo, dat is niet de zwakte van het verhaal van Piketty (al vind ik het prima dat De Haas die opbrengsten van beleggingen niet als zoete koek slikt).
Gaat daardoor de waarde van kapitaal naar oneindig versus het looninkomen? Nee, zegt Piketty, ook kapitalisten moeten consumeren om te kunnen leven. En die consumptie is groot genoeg om kapitaal niet oneindig te doen groeien versus het BNP.

Piketty vindt dat kapitaal zwaarder belast moet worden, omdat anders de inkomensverdeling te ongelijk wordt. Of dat de meest succesvolle weg is valt te bezien, maar hij heeft wel gelijk dat de inkomensverdeling te scheef is geworden in vele landen in de ogen van de meeste mensen. daarom is zijn boek zo populair.
In de VS heeft de economische groei van de laatste veertig jaar niet geleid tot reële inkomensverbetering van de modale werknemer. Alle verbetering van de levensstandaard ging naar de rijkeren. Dat is natuurlijk niet evenwichtig en leidt tot allerlei problemen die steeds groter worden, zo leert de geschiedenis. Toch stemt elke keer weer de modale verdiener op partijen die zorgen dat hij het relatief slechter krijgt. Heel vreemd, maar dat hoort zo volgens de American dream die je voorhoudt dat je straks ook rijk kunt zijn en dus ...
In West Europa is de economische groei van de laatste veertig jaar lager geweest, maar de modale inkomens hebben wel geprofiteerd. Daarom is Piketty veel populairder in de VS dan in zijn eigen land Frankrijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten