25 juni 2010

BNP VS in eerste kwartaal slechts +2,7%

De groeiherziening van 3% naar 2,7% van de groei in het eerste kwartaal in de VS viel tegen. Consumptie groeide 0,5% minder en de voorraadgroei was wat hoger. Het gevolg was dat de finale vraag maar 0,8% groeide, minder hard dan in het laatste kwartaal van 2009, terwijl toch een geleidelijk sneleer stijgende finale vraag nodig is om de groei op peil te houden als het voorraad zwakker wordt.

Bij nader inzien waren de andere herzieningen wel gunstig: export en import groeiden harder, maar vooral het beschikbaar inkomen groeide harder: zowel het inkomen van de werkenden groeide harder als de winsten van het bedrijfsleven. De groei was geconcentreerd in de laatste maand, waardoor de basiseffecten gunstig zijn voor redelijke groei in het tweede kwartaal.

De cijfers geven vermoedelijk aanleiding om de groeicijfers voor de rest van 2010 iets naar beneden bij te stellen. Men zat toch al op de wip om dat te doen (net als ik; 3,5-4% groei in 2010 is toch wel buiten zicht geraakt, 3% lijkt nu al mooi, nu het duidelijk is dat de ISM gaat dalen).

Dat is een tegenvaller, maar hoeft een goede beurs niet in de weg te staan. Centrale banken kunnen de liquiditeit nu niet terugnemen, of pas veel later. De angst dat de FED behind the curve was of zou raken met hun belofte voor een ruime peiode de rente niet te verhogen wordt mnder. De Taylor rule wees een paar maanden terug op een benodigde rente van 0% en stijgend, nu is deze weer licht negatief.
Als de groeiterugval beperkt blijft tot ongeveer 2% of gewoon 3%+ blijft, dan zal men al snel gaan oordelen dat aandelen te goedkoop zijn. Er is al een flinke kans op een double dip ingeprijsd (zie de wel erg lage 30-jaars rente).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten