24 juni 2010

Terugdringen tekorten VK hard nodig


Het plaatje van de financieringsflows van het VK (plaatje van Chris Watling van Longview) laten zien dat het hard nodig is. De som van de stromen moet nul zijn. Als de overheid zo veel voor zich opeist, dan dwingt de overheid de andere stromen zwaar de plus in. Dat kan niet zo erg zijn als je net als de VS het buitenland hiervoor kunt laten opdraaien. In het VK is dat maar mondjesmaat het geval. Nu moeten de huishoudens en het bedrijfsleven zich te pletter sparen. De overheid moet flink terug om voldoende investeringen mogelijk te maken.

Naar het zich laat aanzien gaat dat ook gebeuren. Terugdringen van de overheidstekorten gaat -als het berdijfsleven wil investren iets dat niet het geval was in 2008/2009- de investeringen flink omhoog helpen. De multiplier hiervan is veel hoger dan die van overheidsuitgaven, dus het terugdringen van het overheidstekort gaat de groei helpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten