6 augustus 2010

krijg je hogere economische groei door hogere aandelenkoersen?


The Big picture (Ritholtz)zwengelde de discussie aan: zijn de aandelenkoersen alleen een leading indicator voor de economische groei of zijn ze een self fulfilling prohecy, zorgen hogere aandelenkoersen voor hogere economische groei, zoals Greenspan tegenwoordig beweert? Greenspan stelde in de FT dat een stijgende beurs meer stimulering oplevert dan wat de FED kan doen via ruimer monetair beleid.
http://www.ritholtz.com/blog/2010/08/do-capital-markets-create-their-own-fuel/#comments
Ontstaat er een virtuous of vicious circle door het momentum van aandelenkoersen? Ritholtz vroeg zich af: Is dat de reden dat momentumstrategieën zo goed werken?

Soros zou het een voorbeeld van relexivity noemen. Betere vooruitzichten zorgen voor hogere koersen en hogere koersen zorgen voor meer vertrouwen (er correleert niets sterker met het consumentenvertrouwen dan de beurs) en daardoor verbeteren de vooruitzichten verder. er is een wederzijdse beïnvloeding (reflexivity).

Je kunt ook zeggen dat de beurs de animal spirits aanwakkert of de grond in boort.
Waarschijnlijk kun je zeggen dat te hoge koersen allerlei ellende veroorzaakt (te lage idem). Maar als de koersen te laag zijn, dan is het gunstig dat de koersen stijgen, zonder dat de excessen optreden.
Greenspans commentaar dat de beurs wonderen doet of verprutst geeft aan dat hij eigenlijk wel vindt dat je de beurs moet sturen, dat je als FED geen bubbels moet laten ontstaan. Hij heeft in zijn tijd als maestro van de FED altijd beweerd dat je bubbels niet kon tegengaan of moest tegengaan. Hij is kennelijk om. Hij heeft een beetje geprobeerd de beurs omlaag te praten met zijn irrational exuberance speech eind 1996, maar meestal probeerde hij de beurs in orakeltal omhoog te praten.
Als de koersen te laag zijn moet je ze omhoog praten, als ze te hoog zijn moet je verdere stijging tegenwerken, de punchbowl wegnemen. Nu moet je dus meer punch gaan maken.
De asset economy is te belangrijk geworden om die zo maar ongecontroleerd te laten razen. Minder risico in de asset economy is absoluut noodzakelijk geworden voor goede, duurzame economische groei.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten