3 augustus 2010

China dicteert de wereldliquiditeit


Ik ben al tig jaar gewend dat het de FED is die bepaalt of de wereldliquiditeit toe- of afneemt. Dat begint een achterhaalde zaak te worden. De Peoples Bank of China bepaalt nu of de wereldliquiditeit toe of afneemt.
Het op de monetaire rem trappen door China bepaalde de daling van de beurs in China met uiteindelijk ook gevolgen voor Europa en de VS. Terugdringing van de vastgoedspeculatie was nodig. Het transactievolume is nu 40% lager. Die daling was eenvoudig te realiseren omdat de plaatselijke overheden zo'n grote spelers zijn op de onroerend goed markt.
China is pas enkele jaren zo belangrijk. Voor 2005 hoefde je helemaal niet te kijken naar China. Zo lang China vasthoudt aan de koppeling met de dollar blijft men natuurlijk wel het Amerikaanse monetaire beleid volgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten