7 augustus 2010

Keynesianen begrijpen het nog steeds niet

Dat is de kop van een artikel in de NRC van Niall Ferguson, die ook vaak aan het woord is in de Financial Times over het onderwerp of overheden met geld moeten smijten dan wel moeten gaan bezuinigen.
Het gaat erom dat het vertrouwen weer terugkomt (het failliet van Lehman Brothers veroorzaakte een ernstige vertrouwenscrisis).Dat los je niet op door enorme bergotingstekorten te maken. Oorlogstekorten zonder oorlog maken de mensen nerveus. 45% van de Amerikanen denkt dat door de enrome tekorten de staat over 10 jaar niet meer (helemaal) aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Verrtrouwen krijg je door rigoureus het beleid te veranderen richting meer vertrouwen en maatregelen tegen zaken die het vertrouwen kapot maken.

Mijn commentaar: D.w.z. er is geen plan om uit de problemen te komen. Meer mensen in de VS kunnen zich tegen medische kosten verzekeren, maar men heeft veel te weinig gedaan om de kostenstijging hiervan te beteugelen (medische kosten zijn in de VS de helft of nog meer hoger dan in deandere westerse landen terwijl de Amerikaan gemiddeld minder oud wordt dan de Europeaan/Canadees/Japanner). Men zal medische kosten flink moeten beteugelen door veel meer ICT, internet toe te laten en eenvoudige verrichtingen niet door artsen te laten verrichten en vooral de kosten van medische aansprakelijkheid (tort reform) drastisch moeten beperken.
De plannen om global warming tegen te gaan (cap & trade) zijn in het vergetboek geraakt. De geweldige kans die BP bood om hier iets aan te doen is verprutst.
Er is veel geld uitgetrokken voor nieuwe infrastructuurinvesteringen, maar er zijn geen goede plannen om dit geld op te krijgen.
Het wordt tijd dat er weer een peace dividend komt. Defensieuitgaven kunnen terug, men ka zich echt wel goedkoper tegen terreur beschermen.
Het midden- en kleinbedrijf moet kunnen investeren. Regionale banken hebben vaak te weinig kapitaal om dat te financieren. De Amerikaanse overheid doet er niets meer aan om dit kapitaal te versterken.
Er is een gedurfd investeringsplan van de overheidsuitgaven nodig, een oorlogsinvestering die wel vertrouwd wordt. Bij de huidige hoge productiviteitstijging heb je veel groei nodig (meer dan 3%) om de werkloosheid echt terug te dringen. Nu de groei weer bij 2% komt in de VS, stokt de daling van de werkloosheid. Dus keynesiaans gedurfd flink geld uitgeven aan investeringen, niet aan uitkeringen.

Obama is zich aan het ontpoppen als een zwakke president. Nergens op bovenstaande punten geeft hij leiding. Hij zal denk ik net als Bush geluk hebben en herkozen worden, omdat de economie net op tijd weer opleeft (eind 2011) en omdat de Republikijnse partij vermoedelijk een te radicale Tea Party kandidaat in stelling gaat brengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten