1 februari 2014

kan de participatiegraad in de VS wel zo veel herstellen

De werkloosheid in de VS is veel harder gedaald dan vrijwel iedereen, de FED incluis, voorspeld had. Maar bij die krachtig dalende werkloosheid hoorde ook een dalende participatiegraad. Een steeds kleiner deel van de bevolking werkt, tegen de trend van de dalende werkloosheid in.


(plaatjes uit: studie Philadelphia FED van Fujita: on the causes of declining labor participation rate) Die daling van de participatiegraad had niet zo'n verrassing moeten zijn. Het was helemaal geen openbaring dat de eerste baby boomers met pensioen gingen vanaf 2011 vanwege het bereiken van de 65-jarige leeftijd.
Ook is al langer bekend dat het aantal mensen in de wao vanaf je 55ste duidelijk toeneemt.
Na 2010 zie je het aantal gepensioneerden ineens explosief toenemen. Dit is alleen al goed voor een daling van 1,3% van de participatiegraad sinds 2007. De wao is goed voor 0,3%. In totaal daalde de participatiegraad  met 3,2%. Er waren dus 1,5% voor andere, niet structurele redenen. Dit kan weer deels ongedaan gemaakt worden als het beter gaat met de economie, zoals in de lijn der verwachtingen ligt.
Opvallend is dat al enige tijd de daling van de participatiegraad vrijwel alleen aan het toenemend aantal gepensioneerden ligt. Je kunt ook bij een goede economie haast niet tegen houden dat men met pensioen gaat. De nodige amerikanen hebben onvoldoende voor hun pensioen gespaard en dat zal ze dwingen langer door te werken. De meeste Amerikanen hebben een defined contribution en gegeven de lage rente nu kunnen ze daar bij hun pensioen niet daar een riante lijfrentepolis voor kopen.
Men houdt verschillende definities aan voor werkloosheid. De ruime definitie u6 en de beperkte u3. Het verschil is vooral het aantal mensen dat eigenlijk wel zou willen werken, maar de moed heeft opgegegevnnog werk te vinden. Het grote verschil tussen u3 en u6 houdt voorlopig de loonstijging beperkt in de VS. Zeker is dit niet, daar er in veel sectoren met 40 miljoen werknemers schaarste aan mensen is. (vergelijk ook de post http://beleggenopdegolven.blogspot.nl/2014/01/participatiegraad-daalt-door-ouderen-in.html)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten