5 april 2014

solide werkgelegenheidsgroei VS houdt val rente en Nasdaq niet tegen

192.000 groei werkgelegenheid, opwaartse bijstellingen van 37.000 in de vorige maanden, stijging gewerkte uren per week van 34,2 naar 34,5 zorgend voor een flinke stijging van het totale aantal gewerkte uren (met goede correlatie met groei BNP), stijging van de participatiegraad van 63 naar 63,2% was niet genoeg om de beurs en rente omhoog te krijgen.

(plaatje aggegated hours worked met de sprong van de afgelopen maand)
Het bovenste plaatje van Calculated Risk laat zien dat we bijna terug zijn op de werkgelegeheidstop van voor de kredietcrisis. Deze maand was er eindelijk een top voor de werkgelegenheid ex overheid.

De 10-jaars rente  daalde 0,08%, best veel en de Nasdaq 110 punten, vooral omdat biotech verder instortte. Een behoorlijke reactie dus op werkgelegenheidsgroeicijfers die tamelijk dicht bij wat verwacht was waren.
Men blijft maar inzetten op vervlakking van de yield curve door verkoop van de eerste vijf jaar aan duratie en terugkoop van duratie aan 10+ jaar.
Men gelooft dat cyclisch het goed doet, men verkoopt dure groei-aandelen. In maart is dit ingezet en men heeft hier kennelijk nog steeds zin in.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten