10 maart 2015

reële swaprente eurozone negatief over alle looptijden

de reële rente, hier de swaprente minus de inflatieswap %, is negatief voor alle looptijden. Door de daling van de olieprijzen was op korte termijn even een flinke deflatie ingeprijsd waardoor de korte reële rente even weer positief werd. De prijs van Brent is weer genoeg opgelopen om de deflatievoorspellingen uit te bannen.
Je krijgt geen extra reële rente door de looptijd te verlengen. Weg is de risicopremie op vastrentende waarden. Dan is er pas echt risico.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten