21 juli 2015

waarom is de productiviteitsstijging in de VS (en elders) zo laag sinds 2008?

Sinds 2008 komt de economische groei maar niet op gang. Zelfs niet in de VS. In Europa kunnen we nog wijzen op de idiote bezuinigingen ingegeven door Duitse kuisheid omtrent vergrijzing. Nu niet bezuinigen is je kinderen nog meer opzadelen met overheidsschuld. Keynesiaanse wijsheid zegt dat dit de zorg van de kinderen is en niet van de huidge grijsaards die het electoraal voor het zeggen hebben. Een en ander wordt ondersteund door de meeste nobelprijswinnaars voor de economie zoals Krugman en Stiglitz. Geef gewoon als overheid volgens Keynesiaans recept zo veel uit dat schulden versus BNP dalen vanwege hogere economische groei en inflatie. Gewoon de schuldencrisis bestrijden met het maken van nog veel meer schulden. Naar Grieks voorbeeld.

Er is meer mis met de economische groei dan dat overheden het Keynesiaanse recept onvoldoende gevolgd hebben. Er is vergrijzing. Die zorgt voor een lagere participatiegraad, minder werkenden, een langzamere stijging van de ervaring van de mensen die nog werken. Dat is denk ik de hoofdreden waarom de productiviteitsstijging zo tegenvalt sinds de babyboomgeneratie en masse met pensioen aan het gaan is. Een steeds groter deel kan en/of moet doorwerken tot op hogere leeftijd. Op zich is dit goed voor de economie, maar we meten wel zo een lagere stijging van de productiviteit.
En stijging van de productiviteit, daar draait alles om als je goede groei per hoofd van de bevolking wilt krijgen.

Een andere verklaring is dat het accent van het beleid van bedrijven na vooral 2008 is komen te liggen op winststijging per aandeel om op die wijze de bonussen van het topmanegement te kunnen optimaliseren.
Daardoor wordt de cashflow van het bedrijfsleven steeds meer ingezet voor inkoop eigen aandelen en kostenreductie en steeds minder voor creatieve investeringen. Dat leidt op korte termijn tot de meeste winstgroei, mar op lage termijn natuurlijk niet.

Sinds 2008 is de productiviteitsgroei zo'n procent lager dan de groei van het inkomen aangeeft

Er is een veel te grote nadruk op kostenbesparing (efficiency innovations; zoals scannen) en een heel lage nadruk op market creating innovations (zoals computer)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten