7 februari 2010

Herstel volgens het boekje in de VS: inkomensgroei herstelt

De indicatoren voor de industrie wijzen zeer overwegend in de richting van een zeer krachtig V-herstel van de groei. Het verloop van de ISM, toonaangevende indicator voor het vertrouwen van het bedrijfsleven, is precies volgens het geniddelde V-herstel van de vorige 9 diepe recessies.
In de Kredietcrisis zag je inkomensgroei fors wegvallen ten opzichte van het BNP en sinds ongeveer augustus zie je dat het nationaal inkomen weer sterker groeit dan het BNP. Dat herstel van de inkomensgroei is sterker bij het bedrijfsleven (waar de val ook veel groter was) dan bij de consument. Inkomensgroei verbetert relatief meestal goed ten opzichte van het BNP als de industriële productie harder groeit dan het BNP. Dat is nu duidelijk gaande. In het verleden was de relatieve groei van de industriële productie ten opzichte van het BNP een aardige vooruitlopende indicator voor de kredietgroei. Met de enorme val van de industriële productie in 2008 en de eerste maanden van 2009 stortte de kredietgroei met enige vertraging ook in. Nu de industrie weer opkrabbelt, kun je op vrij korte termijn weer herstel van de kredietgroei verwachten. Iedereen bezweert dat dit deze keer niet mogelijk is vanwege de precaire situatie van het banksysteem, maar ik denk dat er ook deze keer weer kredietgroei komt als de industriële productie harder blijft groeien dan het BNP. De kredietgroei zal in de VS uiteraard wel lager zijn dan bij de vorige V-herstellen omdat het bedrijfsleven een recordhoeveelheid cash bezit en de cashflow zo ontzettend groot is ten opzichte van de investeringen.
Ook bij de consument zal de kredietgroei weer op gang komen als het vertrouwen herstelt. Als men weer meer duurzame consumptiegoederen gaat kopen zal men net als altijd in de VS die voor een belangrijk deel weer financieren. De val van de consumptie van duurzame consumptiegoederen verklaart prima de val van het consumentenkrediet, daar heb je verder geen extra spaarzaamheid voor nodig. Ook hier geldt dat de benodigde kredietgroei voorlopig wat minder zal zijn dan gebruikelijk omdat men voorlopig niet zijn hele inkomen uitgeeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten