18 februari 2010

CDO's verliezen honderden keren hoger dan verwacht


The Economist had een tabel (mijn collega Hendrik Jan Tuch wees hier op) waarbij de verliezen op CDO's (collateralised Debt Obligations, de moeilijke gestructureerde leningen waarbij de eerste verliezen door anderen werden opgevangen en daardoor volgens de rating bureaus ongelooflijk veilig waren en zeer hoge ratings verdienden). Je ziet in de tabel dat de verliezen vaak 200 tot 300 keer groter waren dan je kon verwachten volgens de rating. Volgens banken was dit dus iets als een erger dan 100 sigma event, een verlies dat volgens de statistiek sinds het ontstaan van het heelal met 99,9999% nooit had kunnen optreden (ofwel: de rating was volkomen fout).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten