4 februari 2010

Griekse griep besmet pigsDe kapitaalmarkt is een oplossing aan het forceren voor Griekenland. De huidge staatsschuld van Griekenland heeft gelukkig een lange looptijd, zodat via het geven van liquiditeit de problemen snel weg zouden gaan: het is voorlopig een liquiditeitscrisis, geen solvabiliteitscrisis.
De beurzen zijn er wel over ontdaan dat de in Griekse ogen drastische maatregelen van gisteren niet erg hielpen. De problemen zijn nu over aan het slaan naar de rest van de pigs (Portugal, Italië, Griekenland en Spanje). Ierland hoort niet in het rijtje na wel voldoende drastische maatregelen. De EU moet Griekenland nu onder een soort fiscale controle gaan zetten. (het plaatje is van Royal Bank of Scotland, de cartoon komt uit Het Parool).
Toch is de teerling geworpen voor Griekenland: nu de EU het herstelplan heeft geaccepteerd moet de EU Griekenland ook echt redden, dat is daarmee onontkoombaar geworden. Het tempo van de geforceerde hulp wordt versneld als de besmetting van de Pigs toeneemt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten