5 februari 2010

Griekenland heeft liquiditeitsprobleem, niet solvabiliteitsprobleemDe overheidsschuld van Griekenland heeft een lange gemiddelde looptijd (langer dan de Nederlandse of Amerikaanse). De gemiddelde rente die Griekenland op de staatsschuld moet betalen gaat daarom niet al te snel omhoog, alleen door de nieuwe emissies tegen hogere rente. Een herstructurering van de schulden met bijvoorbeeld gedeeltelijke afstempeling is daardoor uiterst onwaarschijnlijk in de komende paar jaar.
Het probleem van Griekenland is een liquiditeitsprobleem en niet een solvabiliteitsprobleem. Tot april heeft Griekenland overigens geen nieuw geld nodig, daarna wel (omgekeerde van Griekse financieringsbehoefte in 2009).
N.B. Griekenland staat nu voldoende in het nieuws, erger kan het haast niet. Het thema moet dus wel haast aandacht gaan verliezen en daardoor minder negatief worden voor de markten.
Het thema Griekenland is erg negatief voor de markten omdat het de markten met de neus op de werkelijkheid drukt: uit de hand lopende overheidstekorten zijn slecht. Je mag niet te veel uit de pas lopen anders dwingt de markt je tot het accepteren van aanzwellende ellende. Het thema zorgt voor een eind aan zorgeloos geld bij drukken door centrale banken van de VS, VK en Japan. Het VK heeft al moeten zeggen dat men stopt en Japan heeft het geld drukken niet hervat uit angst voor marktreacties ondnaks de enorme druk van het Ministerie van Financiën, een druk waarvoor de Bank of Japan vrijwel altijd bezwijkt. De yen moet immers flink verzwakken om de Japanse economische groei via exportgroei weer op gang te brengen nu men de overheidsinvesteringen gedwongen fors aan het terugbrengen is.

Een en ander heeft ervoor gezorgd dat de correctie BC wat erger is geworden dan normaal in een vierjaarscyclus. Normaal is een pauze na een grote stijging door een slecht maar niet al te slecht thema. Dat lokt winstnemingen uit. Omdat de fundamentals flink blijven verbeteren (zoals nu ook het geval is) kan de correctie niet groot worden. Nu spelen er twee elkaar versterkende thema's over liquiditeit (China en andere Emerging Markets moeten liquiditeit terugbrengen en Griekenland brengt zorgen over staatsleningen), waardoor de markt wat meer terugmoet dan normaal voor de fase BC van de vierjaarscyclus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten