24 september 2011

Deleveraging in VS gaat in totaal langzaam, maar goed bij particuliere sector


Bianco verzucht naar aanleiding van dit plaatje dat er sinds het begin van de kredietcrisis helemaal geen deleveraging heeft plaats gevonden. De total eschuld versus het BNP daalt maar teregend langzaam omdat de overheid een gat in zijn hand heeft.
De schulden van het bedrijfsleven plus de consument dalen overigens wel behoorlijk snel in de VS. Dat is een groot verschil met Japan waarbij die daling veel later en nog veel langzamer op gang kwam.
De huidige verdeling van d schulden over private en publieke sector is overigens wel veel beter te dragen qua rentelasten. Net als bij Japan (of Nederland in de 18de eeuw) zijn de rentelasten voor de overheid eigenlijk geen enkel probleem ondanks de omvang van de schulden. De rentelasten voor het bedirjfsleven en consument zijn ook laag geworden. Bij terugkeer van vertrouwen kan er veel meer geïnvesteerd worden en meer geconsumeerd worden en kunne er weer veel huizen gekocht worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten