21 september 2011

Ted Scott: 4 scenario's voor het faillissement van Griekenland

Een ordelijk faillissement is niet zo waarschijnlijk, omdat de politiek zo veel langzamer is dan de markt. Voordat de politiek eruit is wat nu ineens wel als extra maatregel mag, heeft de markt de toegang van Italië en Spanje tot de obligatiemarkt al lang geblokkeerd.
Er zijn allerlei politieke hindernissen, vooral in Duitsland die een fiscale unie onmogelijk maken. Volgens de uitspraken van het Duitse hooggerechtshof hoort het EFSF maar tijdelijk te zijn en zijn eurobonds niet grondwettig (=men moet de wet veranderen). Dit is voldoende obstructie om de komst van eurobonds op korte termijn onmogelijk te maken.
Nu heeft men geprobeerd de Griekse staatsschuld met een afschrijving van 21% overeind te houden. Bij stoppen van extra geld naar Griekenland door de trojka komt men er niet met die 21% en moet je eerder aan 75% denken.
De tranche van € 8 miljard komt er waarschijnlijk wel in oktober en daarmee is een faillissement van Griekenland tot ongeveer december uitgesteld. De politiek heeft dus alweer wat tijd gekocht.
Die tijd moet men nuttiger besteden dan in het voorafgaande jaar, al is er ondertussen wel een en ander bereikt (EFSF is verzonnen/ uitgebreid, de ECB koopt op grote schaal, begrotingstekorten zijn/ worden flink teruggeschroefd, de politiek heeft eurobonds al in de week gelegd).

Ted denkt dat Griekenland wel in de euro blijft als het failleert. Dit leidt bijna onherroepelijk tot besmetting van Italië/Spanje en onmiddellijke versterking van het kapitaal van banken (daar zou men nu al mee moeten beginnen).

Zijn scenario's:(daarbij heb ik de fase van de vierjaarscyclus die daarbij hoort toegevoegd)
Failliet van Griekenland 100% kans
1. Ordelijk failliet, blijft in euro 10% kans (G nabij)
2. Niet ordelijk failliet, blijft in euro 65% kans (G ver weg)
3. Ordelijk failliet en terugkeer drachme 5% kans (G nabij)
4. Niet ordelijk failliet en drachme 20% kans (JL nabij)
Alle extra groei van Griekenland door de entree in de euro sinds 2001 moet opgegeven worden en nog meer.
Het laatste scenario zal het scenario veroorzaken van een recessie in Nederland (CPB variant van Prinsjesdag van -1,5% groei in 2012) en een depressie in de PIGS.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten