30 oktober 2012

Omtzigt lijkt pensioenrapporteur af voor Europa: einde defined benefit weer een stap dichterbij


De nieuwe regering wil van pensioenrapporteur in Europa Omtzigt af, overigens net als het CDA, omdat Pieter Asscher te veel voor de voeten gaat lopen en pensioenen niet belangrijk genoeg zijn om je hier met alle middelen sterk voor te maken in Europa.

Verzekeraars hangen de vlag uit, nu pensioenfondsen straks moeten voldoen aan Solvency  
II (dat zijn draconische eisen: dekkingsgraden van 150-200% zijn nodig, terwijl deze nu eerder
rond 100% of lager hangen) en alleen maar nominale pensioenen moeten gaan dicht timmeren (voor indexeren kan nooit meer ruimte komen als dit eenmaal gebeurd is). Dit is natuurlijk het einde van defined benefit. Misschien is dat wel goed. Je kunt gewoon nergens meer op rekenen met je pensioen en rekenen met een rente van 2% lijkt ook niet  goed. Gewoon defined
contribution en wie geld te veel heeft koopt een lijfrenteverzekering à 1 tot 2% bij de verzekeraar. Iedereen voor zich zelf en niet meer solidair, de ik-generatie triomfeert.

Maar is dit allemaal nodig? Op het ogenblik lijkt het prudent om te verwachten dat een goed gespreide beleggingsportefeuille minstens 2% meer op zal brengen dan de huidige
rentestand. Daarmee kan de dekkingsgraad gemiddeld 2% per jaar stijgen dan wel
geïndexeerd worden. D.w.z. er is een goede kans dat je met de berekening van de dekkings-graad tegen de marktrente op termijn uit de problemen komt, maar dat kan niet als
de dekkingsgraad niet naar 105-120% moet maar naar 150-200%. Als men echt vasthoudt
aan 150% dekkingsgraad is het eigenlijk nodig dat alle pensioenen met 1/3 worden afge- stempeld om de dekkingsgraad van 100 naar 150% te krijgen. Het hoeft natuurlijk niet zo draconisch,  als je je regeling omzet naar iets met een of andere garantie van een solvabele verzekeraar, maar dan spek je de verzekeraars natuurlijk wel.

 We dachten dat ons pensioenland ten minste
 nog één deskundige in de kamer zou hebben
 die het Europese drama enigszins zou kunnen afwenden  na de enorme zeer succesvolle voorkeurstemmenactie om Omtzigt in de kamer
te krijgen, maar VVD/ PvdA willen kennelijk
niets meer hebben van andere partijen, vooral
niet van die CDA die vroeger altijd de baas was.

Maar misschien zie ik het helemaal verkeerd:
lobbyen in Brussel voor ons pensioenstelsel is zo belangrijk dat een minster het moet doen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten