29 december 2013

de verbeterende verwachtingen voor de Amerikaanse overheidsfinanciën.

Het kan verkeren. In 2010 voorspelde het budget office nog een oneindig lange periode van tomeloos oplopende overheidsschulden ten opzichte van het BNP en drie jaar later is die stijging ineens voorbij.
Dat men ineens heel anders over de hoeveelheid staatsschuld /BNP gaat denken is niet nieuw. Rond 2000 dacht men dat de overschotten op de begroting zouden doorzetten en de staatsschuld rond 2020 wel zo ongeveer afgelost zou zijn. Dat was hopeloos optimistisch.
Nu lijkt een en ander weer te verbeteren. Op de loer ligt een flink oplopen van de overheidsuitgaven aan gezondheidszorg na 2020, dus veel optimistischer dan het plaatje laat zien lijkt niet goed mogelijk.
Maar stabilisatie na de enorm hard stijgende trend is al heel wat.

.
De overheidsinkomsten en - uitgaven lijken overigens weer tamelijk normaal. De trend is richting meer overheidsinkomsten en minder overheidsuitgaven, dus de voorspelling van CBO kan de komende paar jaren ongeveer uitkomen of zelfs iets beter worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten