4 december 2013

ISM hoger dan de groei van het Amerikaanse BNP aangeeft

De zwarte lijn geeft de groei per kwartaal van de VS aan, geannualiseerd
De rode lijn geeft aan wat de groei zou moeten zijn volgens het historische verband met de ISM. Als de ISM hoger is dan 43,1 dan groeit het BNP meestal.
Sinds de kredietcrisis is de groei van het BNP lager dan het historische verband met de ISM. Bij 45 is de groei al onder nul.
Steeds meer mensen beginnen te roepen dat de US purchasing managers het contact met de economie hebben verloren. Een deel is failliet gegaan in de kredietcrisis en de overlevers hebben gezorgd voor een survival bias die een veel te optimistisch beeld van de economie geeft. D.w.z. een ISM van 57,3 zou betekenen dat de groei heel laag kan blijven, niet boven 2% uitkomt. De huidige vorsers geven overigens aan dat de groei in de VS dit kwartaal dankzij kordaat ingrijpen van politici om de overheid dicht te doen, dreigen het schuldenplafond niet te verhogen op basis van de huidig bekende cijfers slechts 1,5% is, heel wat lager dan de ISM aangeeft (4%).
Dat geeft het probleem goed weer: de ISM geeft de groei van de industriële economie, grofweg de economie ex overheid. Die groeide de laatste jaren heel wat harder dan het totale cijfer. De ISM geeft dus nog steeds het vertrouwde goede beeld van de economie ex overheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten