21 december 2013

ratio goud/zilverprijs en steilheid rentecurve in Europa

De verhouding van de goudprijs versus de zilverprijs zegt vaak iets over de rentecurve. Bovenstaand plaatje is van de steilheid van de Duitse swapcurve (10 jaars rente minus 2 jaars rente) en de ratio goud/zilverprijs. Die lijkt twee maanden leidend te zijn geweest. De verklaring waarom dit zo zou zijn is dat zilver allerlei industriële toepassingen heeft en de zilverprijs loopt daarom op tegende goudprijs als het beter gaat met de economische groei.
Het plaatje laat zien dat er enig verband is geweest in de afgelopen tien jaar tussen de relatieve zilverprijs en de steilheid van de yield curve.

Na 2009 wordt het verband anders door QE en forward guidance. De yield curve is lang niet zo steil als de relatieve zilverprijs aangeeft.
Maar nog steeds zie je lange periodes waarin de goudprijs het beter doet dan de zilverprijs en andersom. Omslag van die relatieve trend leidde tot omslagen in de steilheid van de rentecurve.
Voorlopig ljkt de rentecurve nog steiler te kunnen worden gezien de zilverprijs relatief tot de goudprijs. De rode lijn loopt wat voor. Als die wat meer uitgebreid gaat dalen, wordt het tijd te geloven in een meer uitgebreide vervlakking van de rentecurve.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten