1 mei 2010

3,2% groei in VS in het eerste kwartaal

De groei in het eerste kwartaal van de economie viel met 3,2% iets tegen. Zelf had ik op 4% ingezet. Consumptie was goed met 3,6% en de bijdrage van de voorraden met 1,7% was zelfs iets hoger dan ik dacht. De tegenvallers zaten in de investeringen. Investeringen in software & equipment groeiden met 13%, maar dat was toch duidelijk lager dan in het vooraafgaande kwartaal (dat had ik niet verwacht). Ook de huizenbouw vile meer terug dan ik dacht en de investeringen in structures/ commeercieel vastgoed daalden opnieuw zeer fors, meer dan ik gedacht had. De overheid gaf 1,8% minder uit, duidelijk minder dan ik dacht.
De invloed van de extreme sneeuwbuien in februari krijgen van mij de schuld en ik hoop dat dit in het tweede kwartaal wordt recht getrokken: 5% groei moet mogelijk zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten