7 mei 2010

Deutschland über alles


Somberheid is toe aan het slaan over Europa. Toch gaat het niet overal zo slecht in Europa. Er was veel zorg over de werkloosheid in Duitsland. Via korter werken werd de stijging van de werkloosheid bestreden. Iedereen dacht dat dit de groei van de werkgelegenheid jarenlang flink zou remmen. Het blijkt nu dat Kurzarbeit weer snel leidt tot normale banen. Het inkomen in Duitsland stijgt daardoor harder dan de werkgelegenheidsgroei/werkloosheidcijfers aangeven. Aan het plaatje van Benderly kun je een mooi V-herstel zien. Achteraf is Kurzarbeit dus een doorslaand succes geweest: 1-0 voor het Rijnlandse model versus het Anglosaksische model.

Industriële groei was afgelopen maand weer zeer hoog in Duitsland (+4% in 1 maand). Door de minder overgewaarde euro verbeteren de exportvooruitzichten zienderogen (voor Frankrijk en Italië zelfs meer dan voor Duitsland). Dit soort mooie cijfers zou normaal leiden tot meer optimisme en hogere rente.

Nu even niet, nu moet de beurs steeds harder vallen tot Weber c.s. Duitsland cum suis (waaronder Nederland) niet verder dwars zit met het wegwuiven van de nucleaire optie. We wachten af tot de ECB tot de nucleaire optie overgaat. Het geruchtencircuit laat de ECB nu € 600 miljard uitlenen aan banken tegen 1% om PIGS leningen (staats- en -bedrijfs) te kopen. Leningen uit dit soort landen zijn volkomen illiquide geworden en de ECB moet dat oplossen. Een bureaucratische organisatie als het ECB ziet dat wel, maar wil dit graag op bureaucratische wijze op zijn elfenderstigst oplossen. De kapitaalmarkt kan dit geduld niet opbrengen (de kapitaalmarkt is nu eenmaal sneller dan de overheidsmarkt) waardoor prijzen navenant erg moeten doorschieten (zoals we (ter Veer en ik) ook al uitlegden in ons boek).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten