16 mei 2010

Vooruitzichten groei VS verbeteren


JP Morgan laat in de global Data Watch een plaatje zien van de huidige werkgelegenheidsgroei sinds het einde van de recessie en vergelijkt die met de vorige twee jobless recoveries. De groei van de werkegelegenheid heeft zich na zes maanden losgemaakt van de vorige jobless recoveries. Dit herstel, the Great Recovery, lijkt een job rich recovery te worden.
De economische groei in de VS was sinds half 2009 ongeveer 3,7% geannualiseerd. dat is niet zo veel, maar zegt volgens JPM niet zo veel over het vervolg. Je weet alleen dat men de lessen van de vorige recessie niet snel zal vergeten, dwz men zal voorzichtig zijn met geld lenen (zelfs de overheid weet dat nu). Dat maakt het hudig hersel duurzamer. er is ook geen inflatieprobleem in de VS, geen overinvestering in technologie. Het peace dividend kan misschien terugkomen.
De consument koopt veel te weinig auto's (minder dan er gesloopt worden) en het bedrijfsleven investeert minder dan de afschrijvingen. Dat betekent dat er nog flink wat mogelijkheden zijn voor verder herstel.

Zelf zie ik nog veel baten komen van de hoge groei van de productiviteit die we gehad hebben en nog krijgen. Die stijging had niet mogen optreden van de beren gezien de geringe hoeveelheid investeringen, maar is toch wel hel groot geworden. Er is een nooit eerder vertoond stuwmeer aan nieuwe ideeën dat moet leiden tot meer innovaties. Nieuwe afzetlanden (China, India, Latijns Amerika, Oost Europa, Indonesië etc) zijn groter dan in alle vorige Kondratieefgolven bij elkaar.
Het westen krijgt productiviteitsstijging uit het gestegen human capital en de Emerging Markets uit groeiend fysiek kapitaal (door enrome uitbreiding van kapitalgoederen) en door groeiend human capital.
Het efficiënter inzetten van human capital in het westen wordt enorm onderschat, men wil alleen maar productiviteitsstijging zien uit groei van fysieke investeringen. Die gaan er overigens wel komen in de komende jaren, ook in het westen (maar uiteraard mionder groei dan in Emerging Markets).
Het terugdringen van de overheidsuitgaven nu we uit de recessie zijn gekomen is uiterst gunstig voor economische groei. Dit maakt meer geld vrij voor investeringen van het bedrijfsleven. Zelfs in de overheid zal nu een aanzienlijke stijging van de productiviteit komen: men kan het niet maken het aantal ambtenaren uit te breiden.
Al die ellende met Griekenland versterkt alleen maar de boodschap van het boek van ter Veer en Vermeulen: voorspoed komt!
The Great Recovery kan tot 2018 duren en zal wereldwijd leiden tot de hoogste economische groei die we ooit gezien hebben (5% gemiddeld denk ik).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten