22 december 2011

Verband rente met inflatie zoek


In de jaren zeventig was de reële rente erg laag. aan die periode maakte Volcker een eind en de reële rente schoot omhoog tot 4%+.
In de jaren negentig zie je een steeds lagere reële rente. De rente is ongeveer 3% plus de kerninflatie (inflatie zonder voedsel en energie). Na 2000 is de reële rente ongeveer 2,5% tot 2006 en na de kredietcrisis was de reële rente tot voor kort ongeveer 2%. In heel de periode tot 2011 zie je een goed verband met inflatie en de rente. De reële rente daalde langzaam, maar als je wist wat de inflatie ging doen dan had je een mooi stuur voor de rente.

In 2011 is het verband tussen inflatie en rente zoek geraakt, niet alleen voor de VS, maar ook in Europa en vele andere landen. De rente lijkt alleen nog maar bepaald te worden door hoe onzeker men zich voelt. In de veilig geachte landen gaat in de paniektijd de rente richting 0 en in de onveilige landen zit er geen rem richting oneindig.
Die zeer lage rente in de VS en o.a. Duitsland en het VK is mogelijk geworden door ongekend ruim monetair beleid in de wereld en excessieve besparingen in vele gebeiden, waaronder China en de Sovereign wealth Funds. Pensioenfondsne worden gedwongen een exposure naar lange vastrentende waarden te hebebn en kopen eigenlijk ongeacht de rente gewoon door. Men wil wel timen met de rente, maar dit is zo extreem riskant gebleken dat men de moed steeds meer op aan het geven is dat de rente nog kan stijgen. De rentecurve is enorm steil, dus je moet wel behoorlijk overtuigd zijn van de stijging van de rente en die overtuiging is er niet als iedereen je elke dag aanpraat dat we in een crisis zitten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten