12 december 2011

Eurotop biedt vooruitgang

Vandaag heb ik samen met Michiel de Bruin het volgende verhaal over de Eurotop opgehoest:

Positieve uitkomsten:
* Het belangrijkste is de belofte dat er geen nieuwe Private Sector Involvement (PSI) komt, waarbij banken moeten bijdragen via schuldafschrijvingen aan bijvoorbeeld het Griekse drama. Eén en ander zal voortaan in overleg met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gebeuren. Er moeten nog meer maatregelen genomen worden om PSI echt te kunnen voorkomen. Op dit nieuws daalden de renteverschillen van Italië en Spanje met Duitsland aanzienlijk.
* Er is een duidelijke intentie bij de politici in de eurozone om richting een fiscale unie te gaan. Dit wordt niet afgedwongen via een nieuw Europees verdrag en is daarom minder geloofwaardig. Men gaat meer dan voorheen streven naar overheidstekorten van minder dan 0,5% (de gouden regel gaat uit van 0%) en een land krijgt een boete bij tekorten boven 3%. Binnen twintig jaar moet de overheidsschuld kleiner dan 60% van het BNP zijn.
* Meer directe betrokkenheid van het IMF: Europa zal € 200 miljard extra kapitaal in het IMF storten.

Verder was er ook positief nieuws vanuit de Europese Centrale Bank (ECB):
* De ECB verlaagde de rente met 0,25% en verleende nieuwe lange kredietfaciliteiten aan het bankwezen. Het ECB zal meer betrokken worden bij de oplossing van de crisis: President Mario Draghi liet doorschemeren dat de bereidheid hiertoe groter wordt als er een soort fiscale unie komt. De markten reageerden negatief toen Draghi benadrukte dat geld drukken niet past in het mandaat van de ECB, geschoeid op de leest van de Bundesbank en dus tegen de principes van de ECB is. Hij gaf aan dat er de komende tijd geen kans is op ongelimiteerde steun van de ECB bij het opkopen van staatsleningen (het zogenaamde quantitative easing).
De ECB gaat waarschijnlijk wel door met het Securities Market Programme (SMP), de laatste tijd voor maximaal € 20 miljard per week.

Negatieve uitkomsten:
* Politici doen nog steeds alles om de status quo te handhaven. Dat is niet goed genoeg om het vertrouwen van de markten te winnen. De economische en financiële trends van de crisis gaan nog steeds de verkeerde richting in en de uitkomsten van de Top kunnen dit niet keren. De gehoopte BAZOOKA bleef derhalve uit.
* Het VK is zich los aan het maken van de EU. Dat is een hindernis om nieuwe verdragen te sluiten en zodoende nieuwe Europabrede maatregelen te nemen.
De verwachte groei in de EU daalt en dit verergert de problemen, vooral bij nog meer overheidsbezuinigingen. Zelfs als de ECB ongelimiteerde steun biedt, zijn deze problemen niet weg. Aan dit probleem had meer aandacht besteed kunnen worden. Overigens blijft het ondanks bezuinigingen waarschijnlijk dat de groei in Europa in de tweede helft van 2012 weer gaat aantrekken.
* De financieringsbehoefte van vele Europese overheden blijft problematisch groot, mede door de recessie die in het vierde kwartaal van 2011 is begonnen in de eurozone. Dit is door de Eurotop niet veranderd.

Conclusie:
Zoals aangegeven heeft de Eurotop zowel tot positieve als negatieve aspecten geleid, maar de gehoopte BAZOOKA is uitgebleven.
Het is de vraag of de markten genoegen nemen met dit resultaat; grote volatiliteit blijft waarschijnlijk.
Het F&C basisscenario blijft dat de situatie in de Eurozone zal stabiliseren. De economische groei ondervindt tegenwind door alle overheidsbezuinigingen, maar de pijn zal geleidelijk afnemen. De euro zal overleven, maar het is zeer wel mogelijk dat Griekenland en misschien ook Portugal de eurozone zullen verlaten. Het staartrisico - het risico dat de situatie explodeert in de EU en de Eurozone - blijft bestaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten