3 juli 2012

goud niet omhoog met verwachte extra liquiditeit centrale banken en reële rente dankzij China

De goudprijs is de laatste tijd blijven liggen terwijl de reële rente absurd laag bleef. Eerdere berekeningen door bijvoorbeeld Ecompic/Crossing Wall Street wezen op een jaarlijkse stijging van de goudprijs op minstens 8 maal het verschil met de reële rente en 2%. Ook verdisconteert de goudprijs meestal keurig de quantitative easing plannen van de centrale banken. Er komt weer een nieuwe golf liquiditeit aan en dat was vroeger prima voor de goudprijs.

Die stijging is de laatste tijd niet aan het gebeuren. De goudprijs blijft achter. De redenen hiervoor zijn zo denkt men de sterkte van de dollar en de afzwakkende groei in China en India (en de zwakke rupee). De Chinezen zien een te lage geldgroei met daaruit voortvloeiend een te lage inflatie en kopen daarom wellicht minder goud (plaatje Strategas)

Zoals al in vorige posten gemeld, reageert de goudprijs erg op de aanwas van valutareserves in de wereld. Die groeien niet in Azië door de zwakke yuan.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten