7 juli 2012

meer van hetzelfde bij werkgelegenheidsgroei VS speelt Romney in de kaart

De tegenvallende groei van de werkgelegenheid begint het verkiezingscircus in de VS steeds meer te beïnvloeden. Obama vraagt wanhopig de lange termijn in de gaten te houden. De werkloosheid is gedaald van 10 naar 8,2% en vanaf het dieptepunt was de werkgelegenheidsgroei onder Obama nu beter dan onder Bush. Obama erfde een heel diepe recessie en daarom is de huidige werkloosheid nog steeds erg hoog.
Maar Romney vraagt de kiezer: wilt u nog meer van hetzelfde, bent u beter af dan vier jaar geleden (net als Reagan deed en Clinton zei: it is the economy stupid).

Obama krijgt het heel moeilijk als de werkloosheid niet daalt tot de verkiezingen. Dan wil de kiezer iets anders, ook al zou het beleid van Romney waarschijnlijk tot nog meer werkloosheid geleid hebben (hij zou de auto-industrie niet gered hebben (toch een groot succes onder Obama) , minder maatregelen genomen hebben de huizenmarkt te stimuleren (overigens was dit beleid een mislukking), minder overheidsuitgaven hebben gedaan).

De werkgelegenheidsgroei lijkt weer iets aan te trekken van de miezerige 70-80.000 van de laatste maanden, maar niet boven de 150.000 uit te komen die nodig is voor een daling van de werkloosheid (de beroepsbevolking van Amerika groeit ongeveer met dit aantal per maand).

Het plaatje van Strategas laat zien dat bij de huidige werkloosheid de approval rate van Obama onder 50 dreigt te blijven en een president wordt bijna nooit herkozen als de approval rate onder 50% ligt.

Werkloosheid is maar een maatstaf om naar de kansen te kijken, sommige andere maatstaven geven betere kansen aan Obama, bijvoorbeeld nu de benzineprijzen zijn gedaald. De wedkantoren geven Obama nog duidelijk de meeste kansen, al is het verschil groter geweest.
De Montirevolutie die de pincode van Merkel kraakte heeft de S&500 opgepompt en dankzij MontiMerkel stijgen de kansen op herverkiezing van Obama braaf mee met de opgewekte S&P500 (ook plaatje van Strategas).  Volgens mijn update van de vierjaarscyclus gaat Obama het halen ondanks dat de werkloosheid niet op tijd naar 7,6% zal dalen. Obama doet er voor zijn kansen goed aan QE3 af te dwingen bij de FED. Jackson Hole (eind augustus), het congres waarbij Bernanke zijn toekomstig beleid verdedigt, is voor Obama nog op tijd om QE3 voor te bereiden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten