17 juli 2010

Is het als 1998?


Het koersverloop lijkt op dat van 1998 met nu Europa in de hoofdrol als kwade genius in plaats van Azië. Zie plaatje.

De reacties op de mooie winstcijfers zijn net als in het tweede kwartaal vooralsnog teleurstellend. De cijfers zijn mooi, niet alleen tegen de consensus maar vooral ook vergeleken met vorig jaar. De omzetstijgingen zijn meestal goed, maar het is vooral de winstmarge die de cijfers superbe maken. De guidance is voorzichtig, maar toch wat optimistischer dan ik dacht.

Bij het commentaar van brokers op de winstcijfers werd al meteen duidelijk dat de lat zeer hoog gelegd werd voordat de winstcijfers de markt zouden kunnen bekoren. Bij het Zweedse bedrijf SKF zei men dat de winsten mooi waren, de voorspellingen voor de marges naar boven bijgesteld moesten worden, maar dat EBIT toch tenminste 10% beter moeten zijn dan de consensus en niet de miezerige 5% van SKF. Ook het verhaal voor de winstcijfers in detoekomst moest veel vrolijker zijn.

Bij GE zag men een winst die inderdaad 10% beter was dan consensus en sterke 20%+ omzetgroei in de goede sectoren zoals gezondheidszorg en infrastructuur. Maar bij GE Capital daalde de omzet. Dat was ook de bedoeling en is erg gunstig: men maakt voortgang met de sanering. Toch vond men dat de totale omzetgroei te laag was (terwijl deze toch twee keer goed was: je wilt toch stijging in de goede sectoren en daling in de rotte appel). Daarom moest GE toch terug. En GE is nu eenmaal het aandeel dat traditioneel het sterkste samenhangt met de S&P en de Dow Jones, het aandeel dat het beste aangeeft hoe het staat met de doorsnee Amerikaanse multinational.

Prachtige resultaten van JPMorgan, een verrassend gunstige schikking voor Goldman Sachs woog niet op tegen de wat tegenvallende resultaten van de brekebenen BankofAmerica en Citigroup. Men trok zijn neus op voor winststijging door minder voorzieningen voor slechte leningen. Toch is dat een gunstige ontwikkeling: zo blijft de uitzonderlijk hoge winstmarge door de steile yieldcurve op peil. Maar men is, vooral ook door de nieuwe wetgeving voor financials van de week, toch tot de conclusie gekomen dat de winsten voor de doorsneebank in de VS zich in 2011 en 2012 minder gunstig gaan ontwikkelen dan gedacht.

Met een tegenvaller van Google erbij werden we zo getracteerd op koersdalingen van 3% op vrijdag.
Als de reactie van de markt zo blijft, dan gaat de beurs verder omlaag, want de winsten vallen wel mee, maar niet de 10%+ die nodig is.
Er is in deze situatie weinig nodig om een nieuwe flash crash te krijgen.

Maar misschien blijft de reactie niet zo negatief. De afgelopen week kwamen er positieve verrassingen uit Griekenland. De begrotingstekorten tot op heden in 2010vielen mee, de inflatie is 5,2% (=reële ambtenarensalarissen corrigeren nu snel), toch was voor het eerst sinds 1999 er een daling van de arbeidskosten per eenheid product. De regering blijft in het zadel, omdat de oppositie nog veel meer zou verliezen als er nu verkiezingen zouden komen (=protestpartijen zouden meerderheid krijgen). China heeft aangegeven dat staatsleningen van diverse Europese landen een niet te versmaden rente hebben en heeft beloofd hun valutareserves verder te willen diversifiëren, ook naar de euro.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten