11 juli 2010

wie koopt toch al die nieuwe Amerikaanse staatsschuld?


Bianco heeft al enkele keren geprobeerd uit te zoeken wie zo graag die Amerikaanse staatsschuld aan het kopen is op die miezerige rentes.
Duidelijk is dat het buitenland extra koopt, maar niet zo veel extra dat je kunt verklaren waarom er te veel vraag is (en de rente dus daalt).
Ook het bankwezen krijgt niet veel toegedeeld van de nieuwe tsunami aan Treasuries. Die beleggen liever in gegarandeerde hypotheken.


Het is de categorie huishoudens die de grote nieuwe aankopen toebedeeld krijgt.zie plaatje van Bianco.
Het mysterie is dat het niet de particulier is die deze dingen aan het kopen is, want dan zou je dat zien in de aanwas van beleggingsfondsen die in staatsleningen beleggen.
Wie dan wel? De groep households krijgt alle restcategroeiën toebedeeld die niet vallen onder banken, buitenland en bedrijfsleven. Daar kan dus van alles tussen zitten.
Volgens Bianco zijn het beleggers die de carry van staatsleningen ten opzichte van de korte rente willen binnenharken. Dat zijn dan vooral hedgefunds en speciale vehicles van banken die geleveraged in Treasuries beleggen.
Het is een teken dat op enorme schaal geleveraged in Treasuries belegd wordt. Men durft dit zo lang de FED een lange periode vaneen rente van 0% garandeert (net als vroger en nu wer de Bank of Japan doet).

Als men echt gaat denken dat de FED minder royaal gaat worden (dat is nu nog niet, men is nu zelfs aan het speculeren dat de Fed weer kwantitatief gaat verruimen, d.w.z. weer treasuries of hypotheken gaat kopen, 50% kans volgens Bianco), dan zou de rente best wel eens fors kunnen stijgen en voor veel volatiliteit zorgen op de kapitaalmarkten. Zien we in de tweede helft van 2011 6% rente in de VS?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten