16 juli 2010

Waar komt die plotselinge verslechtering van het economische nieuws in de VS vandaan?Voor een deel komt het doordat het voorraadherstel plotseling niet meer bijdraagt aan de economische groei. De groei van het BNP hangt dan af van de groei van de finale vraag en de groei van de werkgelegenheid. Dat is dus nog geen erg hoge kruissnelheid voor de groei.
Deze afzwakking is volgens het cyclische boekje.
De huidige afzwakking is echter heviger dan volgens het voorraadboekje. Dat komt door het over elkaar heen vallen van twee tijdelijk negatieve fenomenen.
In de eerste plaats het einde van de $8000 subsidie om een huis te kopen. Dat heeft naast een flinke afzwakking van de huizenverkopen (welke sukkel koopt 1 of 2 maanden na het verstrijken van een $8000 subsidie) een stijging van de spaarquote tot gevolg. Als men een huis wil kopen moet men nu $8000 meer startkapitaal hebben. Dat moet eerst bij elkaar gespaard worden vindt een boel Amerikanen. D.w.z. sinds februari is er $82.5 miljard meer gespaard. Deze nieuwe spaarzaamheid is vermoedelijk ongeveer ten einde, tenzij de werkloosheid oploopt. Het niet rekenen op ongedwongen snel spaarzamer wordende Amerikanen is een van de veiligste voorspellingen die men kan doen.
In de tweede plaats zijn er geen prijsdumpacties om de autoverkopen aan te zwengelen. De winstmarge gaat nu boven alles. Daar horen geen afbraakprijzen bij, zoals vroeger rond deze tijd van het jaar wel het geval was, toen GM nog een sociale werkplaats was. Daardoor is het animo van Amerikanen om een auto te kopen minder geprikkeld dan normaal. Dus dalen de autoverkopen tijdelijk. Omdat er nu minder auto’s gekocht worden dan naar de sloop gaan en het aantal volwassenen in de VS groeit, kan dit niet lang duren.

Door dit soort factoren zie je flinke fluctuaties in de reële detailhandelverkopen. Nu zie je het, maar je zag het ook vaak in het verleden.Het plaatje van Benderly laat zien dat de control retail sales (die bepalen hoofdzakelijk de groei van wat onder consumptie wordt geteld) op driemaandsbasis heen en weer zwiepen. Begin 2010 vloog het omhoog en nu dus omlaag, vermoedelijk voor een belangrijk deel voor de hierboven beschreven redenen.

Is die terugslag zoals gewoonlijk tijdelijk?
Het inkomensplaatje is sterk verbeterd, dus daar ligt het niet aan en daarom kun je weer verbetering verwachten (plaatjes Benderly)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten