5 december 2014

ISM non manufacturing: 4% groei in de VS


Het verband tussen economische groei en ISM non manufacturing (dienstensector) is beter overeind gebleven dan dat met ISM manufacturing (industrie). In bovenstaand plaatje zijn de uitkomsten van de regressieanalyse gebruikt over de periode sinds 1999 (R2 47%). Van 2010-H1 2014 fluctueerde de groei flink rond wat de ISM non manufacturing aangaf: een tamelijk constant groeitempo van 2,3% op jaarbasis. Nu zitten we in het derde en vierde kwartaal hoger: op ongeveer 4%. Hebben we toch ineens die escape velocity gehad van 3,5% groei die leidt tot loongroei?

De ISM manufacturing blijft veel hoger dan de initial claims en de reële retail sales zeggen. Er is een deflatieafslag nodig.
 
Amerika is een rots in de branding. De rest van de wereld staat er qua sentiment voor de industrie (PMI) slechter voor.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten