24 december 2014

demografie remt groei


Dit is een vervolgpost op http://beleggenopdegolven.blogspot.nl/2014/12/demografie-en-0-rente.html

Demografie remt de groei op twee manieren: 
1. het aantal mensen dat in de normale beroepsbevolking zit van 15-65 neemt veel minder toe dan vroeger in de VS (en zelfs behoorlijk af in Japan en Continentaal Europa) 
2. de verdeling over de cohorten wordt ongunstiger. Er is een relatieve stijging in een laag inkomen cohort (65+) en daling in het hoogste inkomenscohort (45-54). Ouderen verdienen minder per uur en werken vaker in deeltijd.
De tabel van Strategas legt het accent op dat ouderen een lagere arbeidsparticipatie hebben en er daardoor geen verbetering van de totale arbeidsparticipatie is te verwachten (zelfs al zal de participatiegraad van 65+ nog belangrijk verder stijgen). 
Ik leg een even groot accent op de gevolgen van de relatieve afname van de 35-54-jarigen. Dat krijgt veel minder aandacht in de beschouwingen, ten onrechte vind ik.
De demografie geeft dus een tegenwind door de afname 45-54 jarigen in de komende jaren, maar een kleine rugwind door het grote aantal millennials dat doorstroomt naar 25-34 jaar in de VS.

Een en ander houdt ook in dat er per leeftijdcohort er niets aan de hand hoeft te zijn met de inkomensontwikkeling, ook al is de economische groei lager. Dat is bijvoorbeeld in Japan gebeurd. Per hoofd voor leeftijdcohort gecorrigeerd heeft men het echt beter gekregen sinds 1990. Dat viel aanvankelijk tegen omdat men zich ingesteld had op 5%+ groei, maar het was geen ramp. Pas na de kredietcrisis kreeg men het slechter en zo werden de kiemen gezaaid voor Abenomics. Daarvoor was er nog geen revolutie nodig, zo slecht had men het niet in Japan.

Overigens zie je dit soort tabellen uitgebreid besproken worden voor de VS, terwijl het in de eurozone veel zwaarder speelt. Vreemd.
En de normale beroepsbevolking moet aangepast worden van 15-65 naar 20-67.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten