6 december 2014

werkgelegenheidsgroei en loongroei versnelt in de VS

De werkgelegenheidsgroei in de VS was niet de 230.000 die de laatste maanden ongeveer onafgebroken door de consensus voorspeld wordt, maar 321.000 en er was nog een opwaartse herziening van de cijfers van de vorige maanden.

De participatiegraad van de 25-54 jarigen begint wat op te krabbelen (voor mij de duidelijkste indicator of de arbeidsmarkt overspannen raakt, nee dus, maar het verbetert), al blijft de totale participatiegraad vanwege de demografie constant.
De werkloosheid daalde niet, alhoewel de brede werkloosheid U6 wel iets daalde.
De loongroei was ook een flinke verrassing met 0,4% zoals Fischer al voorvoelde.
Een en ander betekent dat de FED toch echt de rente gaat verhogen zo ongeveer half 2015. De lagere olieprijzen kan een te lage inflatie veroorzaken en de sterke dollar ook en dat kan tot uitstel van renteverhogingen leiden, maar de arbeidsmarkt zegt dat het kan en de zorgen over financiële stabiliteit zeggen dat het moet. Het bedrijfsleven blijft anders te veel eigen aandelen inkopen in plaats van de capaciteit te vergroten via investeringen.
De rente steeg betrekkelijk weinig op dit nieuws en de beurzen ook niet, bang als men is voor een minder royale FED.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten