29 april 2015

Bernanke over taylor rule: aanpassing Yellen en 2% reële rente misschien te hoog

Bernanke bediscussieert de Taylor rule http://www.brookings.edu/blogs/ben-bernanke/posts/2015/04/28-taylor-rule-monetary-policy.
Hij bewerkt die en krijgt dan het bovenstaand plaatje. De aanpassingen zijn naar wat Yellen vindt: inflatie moet je meten met de PCE, de deflator van de consumptie en niet met de deflator van de economie en je moet zwaarder tillen aan de output gap (=werkloosheid boven normaal niveau (NAIRU).
Taylor stelde datde rente van de FED 2% moest zijn met aanpassingn voor een inflatie die afweek van het doel (met gewicht 0,5) en met de output gap (die kreeg ook een coëfficiënt van 0,5).
Yellen zei dat die laatste coëfficiënt ongeveer 1 moet zijn. Aldus aanpassend krijg je volgens Bernanke bovenstaand plaatje. Dat wijkt overigens niet erg af van plaatjes die ik al eerder publiceerde zoals
Duidelijk is dat de FED nu de rente zou kunnen verhogen.
Bernanke maakt het Yellen niet al te lastig door te stellen dat de 2% reële rente van de Taylor rule (als output gap dicht is, dat is nu nog niet helemaal het geval) misschien te hoog is. Dan hoeft de FED de rente dit jaar nog niet te verhogen. Als de FED naar de pijpen van de markt blijft dansen, dan verhoogt men de rente niet. Maar het kan nu wel.

NB 1
Bernanke loopt om het probleem van de invloed van Quantitative Easing en de FED rente heen. Elke $500-600 miljard uitbreiding van de balans van de FED voelt aan als een 0,25% lagere rente, zo hebben diverse gouverneurs van de FED geroepen. D.w.z. de gevoelsrente zit erg veel lager (circa 2%) dan de Taylor rule nu aangeeft.

NB 2
De analyse van Bernanke geeft aan dat de FED rente veel gevoeliger is geworden dan de Taylor rule aangeeft. Men reageert dubbel zo hard op de output gap en de normale reële rente van 2% is aan het schuiven, ligt niet meer vast op 2%.
QE heeft de reële rente verlaagd. Ook voor de langere looptijden, want QE bouw je niet in korte tijd af. Stoppen met toevoegen aan QE kostte al meer dan een jaar. QE heeft de lange reële rente verlaagd en daarmee het geloof in reële groei. Daarom investeert het bedrijfsleven minder en koopt men te veel eigen aandelen in. Afbouw van de balans van de FED is dus dringend nodig, maar dat kan niet, omdat je dan de beurzen laat instorten en als dat niet gebeurt de hogere rente de FED gaat opzadelen met verliezen op QE. Richard Koo (van de balansrecessie) denkt dat QE wel afgebouwd wordt en dat dit over enige jaren zal leiden tot een hogere lange rente dan zonder QE het geval zou zijn geweest.

Een en ander laat zien dat de FED rente veel volatieler kan worden dan je zou denken en dat er wel degelijk iets moet gebeuren met QE.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten