4 april 2015

Howard Marks (Oaktree) en zijn beleggingswijsheden


Een uitgebreid verhaal (meer dan een uur) door Howard Marks ( de grote goeroe van Oaktree) bij http://thereformedbroker.com/2015/03/30/howard-marks-live-presentation-google/
Daarin vertelt hij een aantal oerprincipes bij beleggen.
Deze zijn bekend, maar het is toch pakkend als iemand het zo goed weet uit te leggen als Marks.

1. je hebt niets aan voorspellingen (Galbraith: forecasting is futile).
De meeste voorspellingen zijn een soort extrapolatie. Als je zo'n consensusvoorspelling doet en deze uitkomt, dan ga je niets extra verdienen op de beurs.  Als je een voorspelling maakt die erg fwijkt van de consensus en die komt uit, dan kun je veel geld verdienen. Degenen de dit soort voorspellingen grossieren hier vaak in. Als de voorspellingen niet uitkomen, dan ga je flink het schip in als je er zwaar op in gezet had.

2. de wereld zit vol random gebeurtenissen, De werkelijkheid is anders dan je basisscenario.
Zelfs als je een goede kijk had op de gemiddelde uitkomst en de spreiding hieromheen, dan kun je toch nog verrast worden door de werkelijke uitkomst van wat er gebeurt. Er is meestal geen vaste uitkomst, er is altijd een waaier van mogelijke uitkomsten. Daarom kun je verkeerd zitten, terwijl je een goede kijk had. Of je kon gelijk krijgen voor de verkeerde redenen. Maar een ding is zeker: je zit er vaak naast met voorspellingen. Er zit veel toevalligheid in wat er uiteindelijk gebeurt.

3.Win je door fouten te vermijden of door grote winnaars te kopen
Marks vergeleek het met tennissen. Hoe wint iemand als Nadal? Door winners te slan, die de tegenstander onmogelijk kan terugslaan. Hoe wint de amateurtenisser? Door zo veel mogelijk ballen terug te slaan, door zo min mogelijk ballen in het net te slaan of uit.
Beleggen win je door fouten te vermijden is een populaire theorie. Investing is a losers game.
Bond Investing is a negative art. Je moet de losers vermijden (vooral bij beleggen in credits natuurlijk).
Geen belegger zit steeds in het first quartile. Als je hier op inzet, krijg je te vaak het lid op de neus. Gemiddeld door de jaren scoor je dan vaak slecht. De beleggers die de meeste jaren het iets beter doen dan gemiddeld mar nooit erg veel slechter dan gemiddeld, dat zijn de grote winnaars op termijn.
Daarom zet Oaktree in op het iets beter doen dan de mediaan met vermijding van echt slechte resultaten.

4.what the wise man does in the beginning does the fool in the end
de cyclus is dat je eerst de innovatieve belegger hebt (die pakt de grote winst), dan de imitator en dan de idioot (die de grote verliezen pakt).  Marks gaf het voorbeeld van beleggen in high yield, junk bonds. Die waren in het beleggingswoordenboek gedefinieerd als ondeugdelijke beleggingen, slechte beleggingen. Dus was het eenvoudig te concluderen dat men te pessimistisch was over de belegging. Veel beleggingsvoorschriften verhinderden en verhinderen het beleggen in niet investment grade obligaties. Dat bood kansen. Maar nu zie je dat langzaam de idioten de markt in komen. Ze gaan akkooord met veel te lage rentes voor high yield obilgaties, met slechte convenaten (of zelfs geen). Men doet alles om de 0%- rente te vermijden. Zonder kennis van zaken en risico's biedt men tegen elkaar op. dat gaat verkeerd aflopen.

5. Never forget the six foot man that drowned in a river of on avarage five foot deep.
The skydiver must be right more than 98% of times.
Een belegginsgprotefeuille moet het niet alleen goed doen in het basisscenario, maar ook bestand zijn tegen slechte uitkomsten.

6.Being too far ahead of your time is indistinguible from being wrong
Je weet nooit wanneer een belegging die waarde heeft die waarde ook kan krijgen. Het kan te lang duren voor je gelijk krijgt en ondertussen ben je al failliet of ontslagen. Een voorbeeld is het voorspellen van een stijgende rente. dat gaat gebeuren, maar de nodige voorspellers van een stijgende rente zitten al meer dan een of twee decennia fout..
Geen opmerkingen:

Een reactie posten