6 juli 2011

Kan men succes van Brady Bonds in Europa overdoen?

Op http://www.voxeu.org/index.php?q=node/6378 wordt het succes van de Brady Bonds van Mexico uitgelegd. Mexico vond in 1989 dat men schuldverlichting moest krijgen en ging onderhandelen om 55% kwijt te raken. Dat konden de Amerikaanse banken niet verdragen. Dus moest daar een mouw aan gepast worden. Men verzon drie smaakjes: inruilen van de staatsleningen tegen een nieuwe, langer lopende met een lagere rente (6,25%); een lening met een discount van 35%; en een optie voor banken om 25% nieuwe leningen te geven onder voorwaarden.
Om de banken zo gek te krijgen hun leningen om te ruilen moesten er wel lekkertjes toegevoegd worden. De discount bond kreeg collateral van Amerikaanse staatsleningen mee: een zero coupon lening die na 30 jaar afliep (en dus een zeer lage waarde had op at moment). Dat extra collateral was geneg om te zorgen dat de banken niet failliet gingen, omdat ze aan het eind gegarandeerd hun hoofdsom terugkregen en de te lage rentebetalingen ondertussen, dat verlies kon geleidelijk genomen worden.
Een ander lekkertje was een hogere rente als de oleiinkomsten van Pemex een bepaald niveau overschreden. Dat was genoeg om Mexico aan te sporen ver voor die 30 jaar voorbij waren om alle leningen terug te kopen (men berekende dat als de leningen nu nog zouden lopen de koers hiervan 150% zou zijn).

Voor andere Latijns Amerikaanse landen/ Polen onderhandelde men andere regelingen en schreef men andere bedragen af dan de 35% van Mexico. Men kwam haircuts vantussen de 30 en 50% overeen.
Een en ander geeft wel aan dat je via creatief boekhouden en de juiste lekkertjes (nu: extra hoge rente als de economische groei herstelt, net als Argebtinië afsprak) een heel eind kan komen.
S&P ratingsbureau geeft wel aan dat als men dit soort trucs uithaalt er wel sprake is van een default en de chaos van een afwikkeling van CDS noodzakelijk wordt. Dat moet dan maar, men moet deze afwikkeling maar op een ordentelijke manier plaats laten vinden. Of het een default wordt bij een vrijwillige ruil richting een nieuw soor Brady Bond, door o.a. mij Draghi bonds genoemd wordt beslist door ISDA committee en men is er nog niet uit of het een default is/ gaat worden.
Maar het is wel degelijk mogelijk een oplossing te vinden voor de Griekse schulden via een creatieve afschrijving over een lange periode waarbij het banksysteem niet failliet gaat. Een door Europa gegarandeerde zerocoupon kopen voor Griekenland die 30 jaar loopt kan tegen ongeveer 35%.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten