16 juli 2011

werkgelegenheidsgroei in de VS niet zó slecht

HFE (Shepherdson) stuurde nog eens een keer hun analyse van de werkgelegeneheidsgroei in de VS over juni rond. De seizoenaanpassing voor juni schoot omlaag van -920.000 naar -1084.000: dit zou het verschil van 100.000 tussen het survey van ADP en de werkgelegenheidsgroei volgens de algemeen gepubliceerde cijfers (die van het Establishment survey) kunnen verklaren.
Hier werd door anderen al eerder op gewezen, maar die zeiden dat de aanpassing veel kleiner was, zo’n 75.000 en daarom het verschil niet konden verklaren. Shepherdson van HFE legde uit dat hij het goed had berekend en de anderen fout [eens met Shepherdsen]
De juni seizoenaanpassing zit in een tig jaar neerwaartse trend die door de kredietcrisis werd onderbroken. Bij BLS (bureau labor statistics die de werkgelegenheidsgroei moeten oplepelen) hebben ze verondersteld dat de neerwaartse trend terug is omdat de recessie voorbij is en daardoor was de seizoenaanpassing dit jaar veel groter dan in 2010. Volgens HFE is de seizoenaanpassing ongeveer 100.000 te groot, ofwel ADP had gelijk.
Er wwaren nog onduidelijke invloeden van een laat Pasen en memorial day, maar die waren klein.
Dan heb je nog het probleem van/ birth/death adjustment voor de aanpassing dat er steeds nieuwe bedrijven worden gestart en er steeds bedrijven failliet gaan: dat is natuurlijk nooit precies goed bij de eerste meting.
De meting van TrimTabs geeft een indicatie van de invloed via hun meting gebaseerd op loonbelastinginkomsten. Volgens hen was de groei van de werkgelegenheidsgroei 171.000.
Per saldo is de trend van werkgelegenheidsgroei verzwakt in het tweede kwartaal, maar niet zo veel als de cijfers van mei en juni nu aangeven.

Benderly: bij 3,5% economische groei wordt groei werkgelegenheid in de rest van 2011 maar iets van 100-125.000 (inclusief enige neerwaartse invloed van ontslagen ambtenaren). Daar Benderly gewoonlijk aan de optimistische kant is, lijkt de groei van de werkgelegenheid voorlopig nog zwak te blijven, niet genoeg om de werkloosheid te doen dalen.

De daling deze week van de initial claims voor werkloosheid van 427.000 naar 405.000 lijkt op iets betere werkgelegenheidsgroei te komen. De daling was meer dan verwacht omdat door de sluiting van delen van de overheid in de staat Minnesota 11.500 extra ambtenaren ontslagen zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten