24 juli 2011

Trichet Bonds meer waard dan huidige koersen Griekse staatsleningen?!


Het lijkt er dan toch van te komen: Brady Bonds Europese stijl. Ze zijn er eerder dan ik dacht en heten daarom naar Trichet en niet naar Draghi zoals ik dacht.
De basis is een garantie van de hoofsom ver weg in de toekomst die met een zero coupon lening met garantie Europa gefinancierd wordt. De looptijden worden zeer lang, 15 of 30 jaar en de rente begint laag en loopt langzaam op (als het werkt, gaat men over enige jaren de Trichet bonds terugkopen, zoals ook vaak met de Brady Bonds gebeurde).
Op de Eurotop fantaseerde men een effectieve rente van 9% hierbij voor Griekenland en dat zou op een koers van 79% uitkomen (21% verlies ten opzichte van de emissiekoers).
Global Macro Monitot ziet eerder een geëiste rente van 15% en dan krijg je een koers van 59 tot 68%, veel hoger dan de huidige koersen.
Net als bij de Brady Bonds moppert men dat de schuldenlast niet veel vermindert en dat er een free riders probleem ontstaat van hedgefunds die 100% willen terugkrijgen en overheden die maar door schulden maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten