3 juli 2011

Bianco voor H2: stagflatie en QE3 als S&P meer dan 10-12% daalt

Bianco had donderdag zijn maandelijkse conference call. Hoe het met de economie in de VS zou gaan in de tweede helft van het jaar was het onderwerp. Hij ziet een doormodderen op wat hoger niveau dan in de eerste helft van 2011. Het glas is half vol, maar geen recessie. De Chicago Activity Index (hierin zitten 85 surveys etc. verwerkt van de Amerikaanse economie en geeft daardoor het beste beeld van de Amerikaanse economie volgens de universiteit uit Chicago) zit iets onder nul, d.w.z. groei is beneden trend maar geen recessie.
Jim Bianco ziet wel wat in het verhaal van ECRI. Vorig jaar gingen de (wekelijkse) economische indicatoren van de ECRI (die erg gecorrleerd zijn met de S&P500) veel harder achteruit dan nu. De verslechtering ging tot niveaus waar vroeger altijd een recessie op volgde. Achuthan, een van de opperhoofden van ECRI, zei vorig jaar dat die keer de dreiging van een recessie klein was en dat er snel een herstel zou volgen. En zo geschiedde. Deze keer is hij voorzichtiger. Vorig jaar waren het vooral financiële indicatoren (credit spreads, aandelen) die zorgden voor de val van de ECRI, nu zijn het vooral indicatoren uit de reële economie zoals de initial claims. Daarom zou de groeiafzwakking deze keer niet maanden maar kwartalen duren.

Als Achuthan opnieuw gelijk heeft, dan hebben we het dieptepunt van de aandelencorrectie nog niet gezien. Nu hebben we 7% achter de kiezen in de S&P en in Europa nog duidelijk meer. Bianco denkt dat de FED tot QE3 gaat besluiten als de S&P 10-12% achteruit is gegaan. De FED gaat bij steeds kleinere aandelencorrecties al over tot QE. Bij QE1 was de S&P meer dan 50% omlaag, bij QE2 17% en voor QE3 is dan minder nodig.

Bianco vindt van de economische indicatoren de initial claims het belangrijkste (dat deze zeer belangrijk zijn lijdt weinig twijfel). De ontwikkeling van de initial claims wijst op lage groei op korte termijn.
Bianco vindt het verder ook verontrustend dat Bernanke niet goed kan duiden waar de huidige groeiterugval aan te wijten is (naast de overbekende factoren als Japan, het weer en de benzineprijzen). Het koopkrachtsherstel door dalende inflatie (benzineprijzen dalen flink) ziet Bianco ook niet. De inflatie stijgt gewoon door vanwege hogere (ook aan eigenaren toegerekende) huren, vertraagde doorwerking hogere grondstoffenprijzen.

Bianco is meestal een somberaar. Nu ziet hij stagflatie in de VS: iets te hoge inflatie die de groei van het beschikbaar inkomen remt met doorgaande tegenwind uit schulden afbouwen en fiscale prudentie (wie zo iets vijf of meer jaren terug zei over de VS zou voor gek versleten worden: wed nooit tegen de Amerikaanse consument, ze hebben een soort teflon credit card), maar vermoedelijk geen recessie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten