17 juli 2011

Winsten gaan beter dan Amerikaanse economie


Adam Parker van Morgan Stanley verbaast zich over het verschil in de ontwikkeling van de winstmarges en de winsten in de VS met de betrekkelijk lage groei van het BNP in de VS. Zie zijn plaatje van de winstmarges.

Degenen die ons boek gelezen hebben, of de tekst aan de achterkant van het boek die in de kolom rechts van mijn blog staat, zijn wellicht wat minder verbaasd.
Je ziet dat na 2002 de ontwikkeling van de winstmarge veel beter gaat dan de groei van het BNP in de VS aangeeft. 2003 is het moment waar de winstgroei van Amerikaanse ondernemingen in het buitenland een hoge vlucht neemt (in Europa overigens een vergelijkbaar verhaal). Globalisatie met zijn hoge groei van de wereldhandel en hoge groei in de opkomende landen zorgen voor een veel hogere groei vande onzetten van het bedrijfsleve dan het BNP van de VS aangeeft (dit gebeurt uiteraard niet in recessies zoals de kredietcrisis, maar gemiddeld is het wel het geval sinds 2003).

Deze trend van een hoge winstmarge vergeleken bij een niet erg hoge groei in het Westen kan nog enige jaren aanhouden. Globalsatie met hoge groei in opkomende landen en lage groei van de arbeidskosten per eenheid product zullen nog jaren aanhouden. Daarom stelden we dat het een minder gevaarlijke stelling eind 2009 was dat de aandelenbeurzen en de winsten flink zouden stijgen, dan dat de groei in het Westen heel hoog zou worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten