23 juli 2011

Pandl (GS): leegstand huizen in VS veel kleiner volgens census


Volgens de surveys van de huizenmarkt was er een enorm overschot van huizen in de VS. In vorige schattingen van Godman Sachs zou het 3 tot 5 jaar duren voordat de leegstand weer normaal zou zijn. Tot die tijd zou je dus een verschrikkelijk lage bouwproductie hebben.
Uit de cijfers van de volkstelling (census) van 2010 die recentelijk gepubliceerd zijn blijkt de leegstand veel lager te zijn. Dit gaat tot bijstellingen in de andere surveys leiden, omdat de volkstelling verreweg het meest betrouwbare is.
Plotseling lijkt er al evenwicht binnen 2 tot 3,5 jaar volgens Pandl.
Ik denk dat de groei van huishoudens iets sneller gaat dan volgens het plaatje van GS en dat betekent dat er al een normale bouwproductie vanwege de genormaliseerde leegstand over een à twee jaar nodig is. Dat betekent een tegenwicht vanuit de bouw tegen de negatieve invloed van de overheidsbezuinigingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten