21 juli 2011

Phliberalism,” the Decline of the West, and the Lost Decade (Woody Brock)


Woody Brock hoort tegenwoordig bij de zwartkijkers en de baby boom bashers .De kop van de column is zijn laatste verhaal, waarmee hij ons een prettige zomer toewenst.
.De baby boomers moeten bescheiden worden, omdat de twee generaties na hun samen bijna dubbel zo groot zijn als hun generatie (in de VS is door immigratie de terugval van de bevolkingsgroei niet zo groot geweest na 1965). Het schaamteloos voortrekken van de eigen generatie en vooral de voorzieningen voor oudere / gepensioneerde ambtenaren (die nadrukkelijk op het daardoor onvermijdelijke faillissement van de stad en staat New York aansturen) zal op steeds meer verzet stuiten, nu er in de VS meer jongeren in vliegende schotels geloven dan in een waardevaste pensioenuitkering voor hen door de overheid.
Die schaamteloze babyboomers die geen oog hebben voor het maar door trekken van uitkeringen over de rug van de jongeren noemt hij phliberalists, phony liberalists. Woody verloochent zijn republikeinse sympathieën niet, al blijft hij natuurlijk zijn infrastructuurinvesteringen propageren (hoogstwaarschijnlijk terecht; dat gaat natuurlijk niet gebeuren omdat men daar te bang voor is, het releveragen voor meer groei).
Het Westen krijgt nog een “lost decade” waarin er van deleveraging van de hele natie niets terechtkomt: de particulier en het bedrijfsleven bouwen hun schulden weliswaar af, maar de overheden doen met meer schwung het tegenovergestelde. Ze worden steeds bedrevener in het kick the can down the road spel, met als gevolg accelererende probleemleningen van de nodige overheden. Men krijgt het nog niet eens voor elkaar om via inflatie de schuldenlast te verminderen (ik zie overigens wel het VK een kansrijke poging in die richting doen), daarvoor is de loontrekker te zwak. In reële termen stijgt het loon van Jan Modaal in de VS al in geen decennia meer (zie bijvoorbeeld Lukas Daalder in IEX en op zijn blog). Schokken gaan zorgen voor nominale dalingen van lonen en dan zijn de poppen echt aan het dansen: aan de 3D problemen (debt,deficits, demography) moet de vierde D van deflatie worden toegevoegd.
65-jarigen geven volgens een onderzoek aan dat ze maar 25% gespaard hebben van wat nodig is voor een comfortabel pensioen. [dat maakt nodig dat babyboomers schandalig veel pensioen moeten krijgen van de staat].
Tegenwoordig is het de Amerikanen in de bol geslagen dat ze moeten bezuinigen tot ze erbij neervallen. Dat giftige recept is geleend van Cameron en vol ontzag als het ware evangelie aanvaard door niet alleen de Tea party. De economische groei zou daardoor eigenlijk in een recessie moeten komen, maar dat zal dan wel net niet gebeuren zo denkt Woody, maar er ontstaat zo wel een lost decade van doormoddergroei zoals het Nieuwe Normaal aangeeft.
Overheidsschulden blijven klimmen in het Westen en de burger vergeet net als de kikker [de can kicker, die kan niet kikker wordt] uit de steeds warmere soepketel te springen.
Kortom beleg in een combinatie van leningen van Nestlé (in plaats van staatsleningen) en aandelen van opkomende landen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten