9 oktober 2011

Benderly: winstmarges VS stijgen door bij lage groei


Benderly heeft wat berekeningen gemaakt wat de winstmarge in de VS zou moeten gaan worden (in de macrostatistieken, d.w.z. dit is niet de winstmarge inclusief buitenlandse winsten).
Ook bij lage economische groei stijgen de winstmarges door tot niveaus van voor 1960.
De milde recessie die hij voorspelt is te optimistisch volgens de beren, met name het groeiherstel in 2013 is te optimistisch gezien de grote overheidsbezuinigingen die dan losbranden.
Maar toch, de winsten hoeven helemaal niet zo te dalen als nu is ingeprijsd, zelfs als er een periode van stagnatie komt zoals Goldman Sachs goed mogelijk acht (d.w.z. ongeveer 1% groei). Een verbeterende huizenmarkt maakt in de VS een zware recessie in 2013 overigens niet erg waarschijnlijk.

Waar komt die fraaie ontwikkeling van de winstmarge vandaan?
Er zijn drie zeer gunstige ontwikkelingen vor de winstmarges:
1. de arbeiskosten per eenheid product staan niet onder druk vanwege de lage loonstijging en doorgaande kostenbesparingen.
2. de rente die bedrijven moeten betalen is zeer laag (zelfs inclusief de gestegen renteopslagen voor kredieten) omdat de vijfjaarsrente absurd laag is.
3. er is zeer voorzichtig geïnvetseerd waardoor er weinig verkeerde investeringen gedaan zijn waarop afgeschreven moet worden en er weinig concurrentie is die tegen een afbraakprijs producten aanbieden.

Die drie ontwikkelingen gelden met hoge kans ook in 2012. De werkloosheid is te hoog voor uit de hand lopende loonstijgingen en de vakbonden zijn te krachteloos om kostenbesparing (=mensen eruit) tegen te kunnen houden.
De rente wordt gegarandeerd laag gehouden door de FED in 2012.
Er blijft voorzichtige geïnvesteerd worden.

N.B. als er wel een behoorlijke recessie komt in Europa en de VS, dan daalt de winstmarge wel (vooral in Europa), maar vermoedelijk minder dan 40%. Bij een lichte recessie hoeven in de VS de winsten maar hooguit zo'n 10% terug zo lijkt het.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten