22 oktober 2011

Bianco en de pensioen indignado's: iedereen verwacht steeds hogere rente, maar wordt teleurgesteld

Een van de stokpaardjes van Jim Bianco is dat de consensus maand in maand uit een hogere rente voorspelt. Dat gebeurde 100 keer van de laatste 104 maanden.
Kortom, men voorspelt altijd dat de rente stijgt.

Als je voorspelt dat de rente stijgt, dan moet je een beter verhaal hebben dan dat de rente laag is en staatsobligaties van nog veilig geachte landen veel te duur zijn.
Daar is eigenlijk iedereen het over eens, zelfs Bianco.

Waarom is de rente desondanks toch zo vaak gedaald? Dat komt niet allleen door het zoeken naar veilgheid, maar vooral ook doordat er kopers zijn die tegen elke prijs kopen, onafhankelijk van wat de prijs is. Na 2003 deed eerst de Bank of Japan enorm zijn best om zich totaal lam te kopen, daarna kocht de Peoples Bank of China met kornuiten nog veel meer westerse staatsleningen.
Daarna kwam quantitative easing in de mode en de Chinezen en Japanners werden glansrijk overtroffen door de FED (en het kleine broertje in Engeland) die tegen elke prijs leningen insloeg(en).
Zo lang er kopers blijven die tegen elke prijs blijven doorkopen blijven obligaties veel te duur.

Ondertussen maken die kopers tegen te dure prijzen nog winst ook. De korte rente wordt op 0 gehouden en men gaat steeds meer er in geloven dat dit voor een steeds langere periode zo zal blijven. Men wordt zo slapend rijk met obligaties door het roll down effect dat gegarandeerd wordt door de centrale banken van Amerika, Japan en Europa.

Om met succes te kunnen voorspellen dat de rente gaat stijgen moet men ervan overtuigd zijn dat men meer vertrouwen in de economie krijgt, maar desondanks de aankopen van China etc. verminderen. Die bijzondere situatie kan gaan optreden in de komende weken als de Europese politici volgens de kapitaalmarkten met succes een wonderbaarlijke oplossing gevonden hebben voor de eurocrisis terwijl in China de periode aanhoudt waarin de valutareserves niet groeien, zoals sinds ongeveer een/twee maanden het geval lijkt. Daarnaast moet men geloven dat de FED niet met QE3 komt aanzetten vanwege te hoge inflatieverwachtingen.
Dat kan allemaal best het geval zijn, maar de kans op dit scenario is geen 100%. Bovendien loopt men het risico van het missen van het roll down effect: de rente stijgt minder dan de rentecurve heeft ingeprijsd.

Ondertussen zitten we met een kunstmatig lage rente opgescheept. Tegen die rente worden de verplichtingen van pensioenfondsen in Nederland gewaardeerd. Die zijn door de kunstmatig lage rente kunstmatig hoog. Die situatie blijft gezien het voorgaande met behoorlijke kans bestaan. We zitten in een situatie waarin pensioenverzekeringen onbetaalbaar zijn geworden (namelijk door de te lage rente, de snel stijgende levensverwachtingen (alleen al reden genoeg om uitkeringen te korten) en tegenvallende opbrengsten van zakelijke waarden (een tijdelijke zaak volgens mij, vooral als je in Opkomende Landen belegt).
Het wordt tijd dat pensioen indignado's à la Spanje op gaan staan en gaan protesteren voor een hogere rente van de ECB. Duitsland op te grote schaal laten garanderen voor het EFSF is misschien ook een probaat middel om de lange rente te doen stijgen. Kortom er is werk aan de winkel voor de indignado's: occupy Frankfurt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten