12 oktober 2011

Wenzhou wijst de weg naar een hogere Chinese beurs


De beleggers in Chinese aandelen hadden de laatste tijd (12 tot 18 maanden) vooral twee zorgen: de te hoge inflatie en misschien nog wel meer de woeste groei van de investeringen van locale overheden. Vooral de enorme infrastructuurinvesteringen die ineens uit de lucht kwamen vallen om de kredietcrisis te bestrijden in 2008-2009 leidde tot nogal wat zorgen: was daar niet een hoop weggegooid geld, door de haast/ corruptie verliesgevend?
De ontwikkelingen in het dorpje (naar Chinese maatstaven) Wenzhou van 1,2 miljoen mensen stonden symbool voor wat er mis was in China. Wenzhou ligt een beetje ongelukkig (achter bergen) aan de kust onder Sjanghai en daardoor waren er weinig buitenlandse investeringen (tot nog toe). Desondanks (of juist daardoor) ontstond er een uitzonderlijk vrij ondernemingsklimaat en werd Wenzhou toch rijk naar Chinese begrippen. Het is het voorbeeld van de zwarte markt met veel schaduwbankactiviteiten. Vooral de laatste dagen kwam Wenzhou negatief in het nieuws door allerlei zakenlieden (zo'n 200) die met achterlating van enorme schulden het dorpje ontvluchtten. Wang Xiaodong spande de kroon met schulden van 1,2 miljard yuan aan de schaduwbanken waarop naar men zegt Wang voorstelt 30% af te schrijven. Door het lijstje van particuliere financiers aan de regering over te leggen hoopt hij sterk te kunnen onderhandelen. Men is een beetje geschokt in China dat het grijze schaduwbanksysteem zo groot is. Peking heeft ingegrepen en naar verluid krijgen de schaduwbanken in Wenzhou heel wat terug van hun slechte schulden. Het strenge monetaire beleid van de Peoples Bank of China heeft de mensen in de handen van de schaduwbanken gedreven en dat is ongewenst (want oncontroleerbaar).

Peking grijpt nu hard in bij Wenzhou (wel met heel veel steungeld) en maakt duidelijk dat Wenzhou het voorbeeld is hoe men van plan is heel het financiële systeem in China weer gezond te maken, hoe je een slecht functionerend bankysteem en roekeloze verstrekking van leningen moet rechtbreien. Alom zien de Chinologen dit als een omslag in het vertrouwen dat je moet hebben in het Chinese financiële systeem: van onduidelijk, wild, gevaarlijk naar goed gereguleerd goed gefund.

China schijnt nu een redelijk inzicht te hebben hoe veel slechte schulden er ontstaan zijn door de wilde infrastructuurinvesteringen door locale overheden etc, door schaduwbanken. Men grijpt nu overtuigend in, niet alleen in Wenzhou dat het standaardvoorbeeld moet worden maar overal.
De communisten hebben hun zaakjes nog steeds verbijsterend goed onder controle. Dit is zeer gunstig voor de Chinese beurs. Men kan de monetaire teugels laten vieren nu de grondstoffenprijzen gezakt zijn en men heeft weinig moeite de excessieve valutareserves voor een klein deel in te zetten.

Bron: Bianco the view from Shanghai october

Geen opmerkingen:

Een reactie posten