25 oktober 2011

Nederlandse pensioenfondsen hoogste rendement dankzij FT K


Bij de tabel van de beleggingsrendementen van pensioenfondsen wereldwijd (in de Financial Times) prijkt Nederland qua rendement fier bovenaan in 2010.
Dat komt door FTK waarbij het door DNB afgedwongen beleid om het renterisico af te dekken groots scoorde. Het rendement van de Nederlandse pensioenfondsen is daardoor geweldig, maar we rekenen ons arm (de rekenrente van de verplichtingen is kunstmatig te laag). het nieuwe toezichtskader FFTK was een meesterzet van DNB: daardoor werden pensioenfondsen gedwongen oneigenlijk veel te beleggen in vastrentende waarden via derivaten (swaps), en dat tegen de wensen van de pensioenfondsen in.
Nu komt DNB via het pensioenakkoord met een nieuwe meesterzet: men verlaat de eis om zo idioot veel vastrentende waarden exposure te hebben, juist op de veel te lage rentes die o.a. door DNB zelf veroorzaakt zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten