30 oktober 2011

Groei BNP VS in derde kwartaal 2,5%

Uiteindelijk viel de groei in het derde kwrataal in de Verenigde Staten mee: 2,5%, terwijl brokers eerst aan 1% hadden gedacht. Opwaartse herzieningen zijn nog mogelijk vanwege de netto export.
Consumptie had met 1,72% de grootste bijdrage (de dienstensector nam 1,38% voor zijn rekening), maar de investeringen in vaste activa waren met 1,6% bijna net zo belangrijk (vooral investeringen in software & equipment droegen mooi bij met 1,2%).
Voorraden drukten de groei met 1,08% (een aanwijzing dat netto export nog wat kan verbeteren, want netto export en voorraden heffen elkaar vaak op in de VS).
De invloed van de overheid was 0,00%, omdat de negatieve invloed van de locale overheden goed werden gemaakt door iets je hogere defensieuitgaven.
Enigszins verrassend was dat de consumptieve autoverkopen het BNP met 0,08% drukten (bij het bedrijfsleven was dit +0,34%).

Een en ander had tot gevolg dat men voorlopig even niet dacht aan een recessie. Want als de voorraadgroei weer aantrekt, dan krijg je zelfs nog hogere groei dan 2,5%.

Door het kwartaal heen was augustus heel zwak en september een stuk sterker. beschikbaar inkoemn ging omlaag in augustus en dat werd helemaal gecompenseerd door het herstel in september. Omdat de spaarquote naar 3,6% daalde (men denkt dat dit 5% moet zijn), zit er weinig extra consumptiegroei in voor het vierde kwartaal. Het vertrouwen moet nog toenemen anders vallen de kerstverkopen in het water.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten