19 oktober 2011

Update vierjaarscyclus (1)


In het plaatje zijn veel lijnen en ranges getekend.
In principe gaan de koersen in drie of vier trends omhoog: de eerste fase (AD) is het hardste omhoog, aangegeven met 1, de tweede fase (2) al minder omhoog (DF) en daarna komt de derde fase die nog minder omhoog is. Als er nog een vierde fase komt, kan deze sterker omhoog zijn (GH).

De fase FG had drie correcties in de vorige cyclus en duurde uitzonderlijk lang. Vooral de derde correctie was betrekkelijk groot.
Vanaf het hoogtepunt van de vorige cyclus, vooral vanaf J is de volatiliteit toegenomen. Dit lijkt structureel (the Great Moderation is voorbij).
In deze cyclus was AD, DE, EF veel heftiger dan in de vorige cyclus (en bijna alle cycli daarvoor).
In dat stramien zou kunnen passen dat de eerste correctie in de huidige cyclus c1 heftig was. De Coppock moet dan wel binnen een paar maanden stabiliseren en niet verder dalen.
Of we nu drie correcties krijgen is uiteraard onzeker, maar een tweede lijkt wel kansrijk, als men een normale lengte van de vierjaarscyclus veronderstelt. Als er een lange komt met hoogtepunt na de verkiezingen, dan lijkt een derde en misschien zelfs vierde correctie nog wel mogelijk.
In zo’n opnieuw extreem lange fase FG moet de ontwikkeling van de verwachte winsten een jaar vooruit betrekkelijk regelmatig stijgen, de economische groei ongeveer op trend zijn en het monetaire beleid zeer ruim.

Het lijkt nu erg op 1998 en toen kwalificeerden we de plotselinge val van de koersen als JL en het herstel daarna als AB.
In 1998 was de val ongeveer vergelijkbaar met nu, maar had toen wel plaats in een enorm sterk stijgende opwaartse trend (die van 1995-2000 van “the New Era”). Nu is de trend volgens ons ook sterk omhoog, maar wat minder dan toen. De afwijking van de trend zou dan nu minder groot zijn dan in 1998.

N.B. Als controle staat de waarde van de Coppockindicator ingetekend. Als deze omhoog buigt vanaf negatieve waarden dan zit je bijna altijd in AB. De Coppockindicator topt in de buurt van E en als de Coppockindicator onder 0 daalt is dat een sterke (niet onfeilbare) aanwijzing dat je in fase JL zit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten