14 maart 2013

Initial claims wijzen op 4% groei in VS

Het aantal initial claims voor werkloosheid in de VS correleert heel sterk met de economische groei in de VS.
In het plaatje hierboven geeft de rode lijn de kwartaalgroei (geannualiseerd) van het BNP in de VS weer. De zwarte lijn geeft aan wat de groei zou horen te zijn gegeven de kwartaaldaling van het aantal eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkering in de VS.
De groene lijn geeft het aantal initial claims werkloosheid per week aan.
De zwarte lijn gaf goed aan dat de groei in het vierde kwartaal tegen een deuk opliep. Nu zie je een flink herstel van wel 4% in het eerste kwartaal. Zo hoog zal het wel niet worden, maar gezien het fiscale klif en de daling van het beschikbare inkomen is de groei wel veel hoger dan verwacht volgens de cijfers die nu bekend zijn.

Overigens lees ik nu wel dat seizoencorrecties nu heel ongunstig worden en dat het heel waarschijnlijk is dat de initial claims voor werkloosheid weer wat gaan oplopen in de komende maanden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten