13 maart 2013

extra VS banengroeiplaatjes die je minder vaak ziet

Er zijn meer job openings, verschillen in job quits, layoffs waren niet erg groot.
De werkloosheid is vooral gedaald omdat mensen het opgaven naar werk te zoekn. Ten dele komt dit door demografie: babyboomers die ouder dan 60 werden en niet meer naar werk zochten. Ook de nodige vrouwen zijn ontmoedigd.

.
Professional business, kenniswerkers, daar zijn de nieuwe banen en in de bouw. Onderwijs/ zorg komt daarna. De overheid loost nog steeds ambtenaren.
kennelijk is men nu kieskeuriger om mensen aan te nemen, er lijken meer moeilijk vervulbare vacatures te zijn.
Langzaam neemt het aantal mensen dat noodgedwongen deeltijd werkt neemt na de explosie in 2008 eindelijk langzaam af.
De leading indicators voor groei werkgelegenheid, uitzendkrachten en de hoeveelheid overwerk, zitten in een mooie opwaartse trend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten